ข่าวสารและสิทธิพิเศษ

ซื้อรหัสเติมเงินมือถือ, อินเทอร์เน็ต, โทรต่างประเทศ และ เกมส์ออนไลน์

ซื้อรหัสเติมเงินมือถือ, อินเทอร์เน็ต, โทรต่างประเทศ และ เกมส์ออนไลน์ ทุกค่าย ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ที่ร้านใบจาก, ใบจากมาร์ท, เลมอนกรีน รับฟรี!! พวงกุญแจ 1 ชิ้น

เติมเงินตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป รับฟรี!! พวงกุญแจ จำนวน 1 ชิ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

เงื่อนไข
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Update : 04/05/2016/