สินค้าและบริการ

Valofe

ชื่อสินค้า : รหัสเติมเงิน VPlay และ VPlay Gold
รายละเอียดสินค้า : เติมเงินสำหรับเกม Nostale, Trickster ของบริษัท เวโลฟ ไทย จำกัด

ประเภทของรหัสเติมเงิน VPlay มี 5 ราคา ดังนี้

No. Product Price
1. Vplay 99 99 บาท
2. Vplay 199 199 บาท
3. Vplay 299 299 บาท
4. Vplay 500 500 บาท
5. Vplay 1,000 1,000 บาท

ประเภทของรหัสเติมเงิน VPlay Gold มี 5 ราคา ดังนี้

No. Product Price
1. VplayGold 50 50 บาท
2. VplayGold 100 100 บาท
3. VplayGold 300 300 บาท
4. VplayGold 500 500 บาท
5. VplayGold 1,000 1,000 บาท

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

วิธีการเติมเงิน VPlay

  • เข้าไปที่เว็บ www.vplay.in.th
  • เลือกหัวข้อเกม Nostale และ login
  • กรอก User กับ Password ที่ใช้เล่นเกม
  • คลิกเติมเงินเกมส์ เลือกเติม V Play
  • กรอก Serial No. และรหัสเติมเกม แล้วกดยืนยัน

วิธีการเติมเงิน VPlay Gold

  • เข้าไปที่เว็บ www.vplay.in.th
  • เลือกหัวข้อเกม Trickster และ login
  • กรอก User กับ Password ที่ใช้เล่นเกม
  • คลิกเติมเงินเกมส์ เลือกเติม VG
  • กรอก Serial No. และรหัสเติมเกม แล้วกดยืนยัน

คำแนะนำ

- มีปัญหาการใช้งาน หรือสอบถามข้อมูลโทร. 02-381-7272
- สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี