สินค้าและบริการ

TOT Prepaid

ชื่อสินค้า : TOT Prepaid
ประเภทสินค้า : รหัสเติมเงิน TOT แบบชำระเงินล่วงหน้า (Prepaid)

ประเภทของ TOT Prepaid มี 6 ราคา ดังนี้

No. Product Price
1. TOT Prepaid 50 บาท 50 บาท
2. TOT Prepaid 100 บาท 100 บาท
3. TOT Prepaid 200 บาท 200 บาท
4. TOT Prepaid 300 บาท 300 บาท
5. TOT Prepaid 500 บาท 500 บาท
6. TOT Prepaid 1,000 บาท 1,000 บาท

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

  • TOT prepaid รหัสเดียว โทรง่าย เน็ตคล่อง ท่องโลกเกม
  • สนุกกับเกมออนไลน์ Tales Runner / WeDo / H.A.V.E. / Cloudnine / Valient
  • โทรประหยัดผ่านเน็ตด้วย TOT netcall
  • อิสระโลกออนไลน์ไร้สายกับ TOT Wi-Fi
  • โทรทั่วไทย โทรไกลทั่วโลกด้วย TOT pinphone 108
  • ส่ง SMS ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย TOT smart sms
  • เปิดโลกการเรียนรู้กับ Knowledge+
  • Broadband Everywhere TOT3G

คำแนะนำ

- ตรวจสอบวิธีใช้บริการได้ที่ http://www.totprepaid.com
- สอบถาม TOT contact center 1100
- รหัสที่ใช้งานแล้ว มีอายุ 1 ปีนับจากวันที่ใช้งานครั้งแรก
- เมื่อใช้รหัสเติมเงินหรือซื้อสินค้า อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับแต่ละบริการ
- สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี