สินค้าและบริการ

RAN

ชื่อสินค้า : รหัสเติมเงินเกม RAN
รายละเอียดสินค้า : เติมเงินสำหรับเกม RAN ของบริษัท ซินเซียร์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด

ประเภทของรหัสเติมเงินสำหรับเกม RAN คือ

No. Product Price
1. RAN 100 บาท 100 บาท
2. RAN 200 บาท 200 บาท
3. RAN 500 บาท 500 บาท

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ran.in.th แล้ว Login เข้าสู่ระบบ RAN
  • เลือก "เติมPoint" กรอก Serial และรหัสเติมเกม
  • หน้าจอจะแสดงยอดรวมของ Point

คำแนะนำ

- สอบถามข้อมูล RAN โทร. 02-276-3077 หรืออีเมล inforan@xinxere.com
- สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี