สินค้าและบริการ

RAN

ชื่อสินค้า : รหัสเติมเงินเกม RAN
รายละเอียดสินค้า : เติมเงินสำหรับเกม RAN ของบริษัท ซินเซียร์ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด

ประเภทของรหัสเติมเงินสำหรับเกม RAN มี 3 ราคา ดังนี้

No. Product Price
1. RAN 100 บาท 100 บาท
2. RAN 200 บาท 200 บาท
3. RAN 500 บาท 500 บาท

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ran.in.th แล้ว Login เข้าสู่ระบบ RAN
  • เลือก "เติมPoint" กรอก Serial และรหัสเติมเกม
  • หน้าจอจะแสดงยอดรวมของ Point

คำแนะนำ

- สอบถามข้อมูล RAN โทร. 02-276-3077 หรืออีเมล inforan@xinxere.com
- สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี