สินค้าและบริการ

i-KooL 3G

ชื่อสินค้า : รหัสเติมเงิน i-KooL 3G
รายละเอียดสินค้า : เติมเงินสำหรับใช้งาน โทร SMS และ อินเตอร์เน็ต ของบริษัท ล็อกซเล่ย์ โมบาย จำกัด

ประเภทของรหัสเติมเงิน i-KooL 3G  มี 3 ราคา ดังนี้

No. Product Price
1. i-KooL 3G 100 บาท 100 บาท
2. i-KooL 3G 300 บาท 300 บาท
3. i-KooL 3G 500 บาท 500 บาท

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

  • เติมเงินสำหรับใช้งาน โทร SMS และ อินเตอร์เน็ต เท่านั้น
  • กด *777* รหัสเติมเงิน 16 หลัก ตามด้วย # แล้วโทรออก #
  • กด *7777 แล้วโทรออก # และปฏิบัติตามคำแนะนำ
  • Log in Self Care ที่ http://eservice.i-kool.net

คำแนะนำ

- กรณีใส่รหัสผิด ให้กดวางสาย แล้วเริ่มทำรายการใหม่
- หากทำรายการผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะระงับการเติมเงินชั่วคราว
- มีปัญหาการใช้งาน หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

i-Kool 3G Call Center : 02-333-3333
Website : www.i-kool.net

- สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี