สินค้าและบริการ

Top-up dtac Prepaid

ประเภทของ Top-up dtac Prepaid มี 5 ราคา ดังนี้

No. ราคาเติมเงิน มูลค่าการโทร
1. Top-up dtac Prepaid   60 บาท    60 บาท
2. Top-up dtac Prepaid 100 บาท 100 บาท
3. Top-up dtac Prepaid 200 บาท 200 บาท
4. Top-up dtac Prepaid 300 บาท 300 บาท
5. Top-up dtac Prepaid 500 บาท 500 บาท

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

  • กด *100* ตามด้วยรหัสเติมเงิน กด # แล้วโทรออก Call

  • หรือกด *1000 แล้วโทรออก Call และทำตามขั้นตอนเสียงตอบรับ

  • ต้องการเช็คยอดเงินคงเหลือ กด *101# แล้วโทรออก Call

  • รหัสมีอายุ ตามวันหมดอายุบนใบเสร็จ

คำแนะนำ

- ควรเติมเงินทันทีเพื่อป้องกันรหัสลบเลือน
- กรุณาเก็บรหัสเติมเงินไว้เป็นความลับ
- หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ DTAC Call Center 1678
- รหัสไม่ชัดติดต่อ U top up 02-953-2332
- สินค้าไม่รับคืน / ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด