สินค้าและบริการ

Game Indy

ชื่อสินค้า : Game Indy
ประเภทสินค้า : รหัสเติมเงิน Game Indy แบบชำระเงินล่วงหน้า (Prepaid)

ประเภทของ Game Indy มี 6 ราคา คือ

No. Product Price
1. Game Indy 200 บาท 200 บาท
2. Game Indy 350 บาท 350 บาท
3. Game Indy 500 บาท 500 บาท
4. Game Indy 1,000 บาท 1,000 บาท
5. Game Indy 2,000 บาท 2,000 บาท
6. Game Indy 3,000 บาท 3,000 บาท

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

  1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของเกมอสุรา http://www.asura.in.th
  2. เลือก "เติมเงิน" และคลิกที่โลโก้ U top up
  3. เลือกเซอร์เวอร์ที่ต้องการเติมเงิน
  4. กรอก ID ตามด้วย รหัสผ่าน และ รหัสเติมเงิน

คำแนะนำ

- สอบถามข้อมูล  DTAC : 087-5579548 / AIS : 087-9813788 / True : 086-5090094
- สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี