สินค้าและบริการ

dee dial

ชื่อสินค้า : DeeDial
ประเภทสินค้า : รหัสโทรศัพท์ต่างประเทศของสวัสดีช้อป

ประเภทของ DeeDial มี 4 ราคา คือ

No. Product Price
1. DeeDial 100 บาท 100 บาท
2. DeeDial 250 บาท 250 บาท
3. DeeDial 500 บาท 500 บาท
4. DeeDial 1,000 บาท 1,000 บาท

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

วิธีการเติมเงิน
 1. เติมเงินโดยตรงสำหรับลูกค้า ดีแทค/เอไอเอส

  - กด *7505031 ตามด้วยรหัสเติมเงิน (PIN) 12 หลักที่ปรากฎอยู่ในสลิป
  - แล้วกดโทรออก ฟังผลยืนยันการเติมเงิน
  - ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงิน
  - ตัวอย่างเช่น กด *7505031(123456789000) แล้วโทรออก

 2. เติมเงินผ่านเว็บไซต์ www.sawasdeecard.com
 3. - เปิดเว็บไซต์ www.sawasdeecard.com และเลือกบริการ DeeDial
  - ใส่ Serial No. และรหัสเติมเงิน 12 หลักที่ปรากฎอยู่ในสลิป
  - ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการเติมเงิน

 4. เติมเงินผ่านระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ
 5. (เฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับระบบ DeeDial แล้วเท่านั้น)
  - กดโทร 02-353-3213แล้วทำตามขั้นตอนในระบบ
  - ใส่รหัสเติมเงิน (PIN) 12 หลักที่ปรากฎอยู่ด้านบนสลิป
  - รอรับ SMS ยืนยันการเติมเงิน

วิธีการโทรออก
 1. โทรตรงสำหรับลูกค้า ดีแทคและเอไอเอส
 2. - กด *7505031 + รหัสประเทศ +หมายเลยปลายทาง กดโทรออก
  ตัวอย่างเช่น *7505031 1 987654321

 3. โทรผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ
 4. กด 02-353-3213 แล้วโทรออก ระบบจะทำการตัดสายทิ้ง
  -เมื่อระบบโทรกลับมา ทำตามขั้นตอนของระบบ

คำแนะนำ

- สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Call Center : 02-696-9500
Web side : www.sawasdeeshop.com
E-mail : support@sawasdeeshop.com