สินค้าและบริการ

Dcard

ชื่อสินค้า : D card รหัสเติมเงินเกม Fifa Online2, Hipstreet, Special Force, Magic World II, Karma Revo
รายละเอียดสินค้า : เติมเงินสำหรับเกมของบริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด

ประเภทของรหัสเติมเงินสำหรับเกมของ Dcard คือ

No. Product Price
1. D card 25 บาท 25 บาท
2. D card 50 บาท 50 บาท
3. D card 90 บาท 90 บาท
4. D card 150 บาท 150 บาท
5. D card 300 บาท 300 บาท
6. D card 500 บาท 500 บาท
7. D card 1,000 บาท 1,000 บาท

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

  1. เข้าไปหน้าเว็บไซต์ www.gg.in.th แล้วเลือกเมนู เติม DE
  2. เลือกเกมที่ต้องการ กรอก ID และ Password
  3. เติม D Serial > กรอก Serial และรหัสเติมเงิน

คำแนะนำ

- สอบถามข้อมูล D card โทร. 02-686-2222
- สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี