สินค้าและบริการ

tolld 7in1

ชื่อสินค้า : Cookie Card
รายละเอียดสินค้า : รหัสเติมเกม Cookie Card ของ บริษัท อินิทรี ดิจิตอล จำกัด
ช่องทางให้บริการ : www.utopup.co.th, 108 Shop

ประเภทของรหัสเติมเกม Cookie Card มี 6 ราคา ดังนี้

No. Product Price
1. Cookie Card 49 บาท 49 บาท
2. Cookie Card 149 บาท 149 บาท
3. Cookie Card 299 บาท 299 บาท
4. Cookie Card 399 บาท 399 บาท
5. Cookie Card 555 บาท 555 บาท
6. Cookie Card 999 บาท 999 บาท

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.cookiecard.in.th แล้ว Login เข้าระบบ
  • เลือกเติมคุกกี้
  • เลือกเกมที่ต้องการ
  • กรอก Serial No. และ รหัสเติมเกม

คำแนะนำ

- สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ INI3 โทร. 02-687-2777
- สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี