สินค้าและบริการ

MY

ชื่อสินค้า :my by CAT
ประเภทสินค้า : รหัสเติมเงินโทรศัพท์ my by CAT

ประเภทของ my มี 5 ราคา ดังนี้

No. Product Price
1. my 50 บาท 50 บาท
2. my 100 บาท 100 บาท
3. my 300 บาท 300 บาท
4. my 500 บาท 500 บาท
5. my 800 บาท 800 บาท

รายละเอียด

  • 3G HSPA บนคลื่นความถี่ 850 MHz ของ CAT
  • รองรับการใช้งานอินเตอร์เนตสูงสุด 42 Mbps
  • พื้นที่ให้บริการคลอบคลุม 77 จังหวัด
  • ใช้กับมือถือและอุปกรณ์ที่รองรับ WCDMA/HSPA บนคลื่นความถี่ 850 MHz

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

  • วิธีที่ 1 : กด 90000 แล้วโทรออก Call จากนั้นทำตามขั้นตอนระบบตอบรับ
  • วิธีที่ 2 : กด 99019 ตามด้วยรหัสบัตรเติมเงิน9แล้วโทรออก Call (ระบบจะแจ้งผลทาง SMS)
  • ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ กด 99029 แล้วโทรออก Call

 

คำแนะนำ

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CAT Contact Center 02-401-2222 หรือ www.mybycat.com
- สงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้าทุกกรณี