สินค้าและบริการ

Bolo

ชื่อสินค้า : bolo card
รายละเอียดสินค้า : รหัสโทรต่างประเทศ bolo ของสวัสดีช้อป

ประเภทของบัตรโทรศัพท์ bolo card มี 2 ราคา ดังนี้

No. Product Price
1. bolo card 100 บาท 100 บาท
2. bolo card 300 บาท 300 บาท

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

  How to CALL

  1. Direct Call
        Dial 02-353-3688(English) 02-353-3795(Hindi) 02-353-3775(Myanmar)
      Ring Back
        Dial 02-353-3699(English) 02-353-3796(Hindi) 02-353-3776(Myanmar)

  2.Enter PIN number ontop of this voucher

  3.Enter your destination number Country Code>AreaCode>Destination number

        Ex. 91 1 234567890

  TOPUP using PIN
      Dial 02-353-3688>Enter100#> Enter PIN number on top of this voucher>
      Listen to confirmation message

  REGISTER for PINLESS service
      Dial 02-353-3688> Enter111#> Enter PIN number on top of this voucher>
      Listen to confirmation message

  ***New Service*** FREE Direct Call from DTAC number ONLY
  REGISTER/TOP UP *7505011 > Pin number > Call
  TO CALL*7505010 > Country Code>Area Code > Destination number > Call

        Ex. *7505010 91 1 234567890

  คำแนะนำ

  - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 02-696-9588 (24 hrs.)
  - สงวนสิทธิไม่รับเปลี่ยน / คืนสินค้าทุกกรณี
  - ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.bolocallingcard.com หรือ www.sawasdeeshop.com
  - E-mail : support@sawasdeeshop.com