สินค้าและบริการ

3BB WiFi

ชื่อสินค้า : รหัสเติมเงิน 3BB WiFi
รายละเอียดสินค้า : เติมเงิน 3BB WiFi

ประเภทของรหัสเติมเงิน 3BB WiFi มี 4 ราคา ดังนี้

No. Product Price Expiry Date
1. 3BB WiFi แพคเกจรายวัน 39 บาท 1 วัน
2. 3BB WiFi แพคเกจรายเดือน 106 บาท 30 วัน
3. 3BB WiFi แพคเกจ 300 นาที 40 บาท 30 วัน
4. 3BB WiFi แพคเกจ 600 นาที 60 บาท 30 วัน

* หมายเหตุ : อายุการใช้งานนับจากลงทะเบียนหรือเติมเครดิต

เงื่อนไขและวิธีการเติมเงิน

  • Username คือ รหัสเติมเงิน 10 ตัวแรก และ Password คือ รหัสเติมเงิน 8 ตัวหลัง
  • เปิดการใช้งาน Wireless เลือก @ 3BB-WiFi
  • นำ Username และ Password ไป Login

คำแนะนำ

- กรุณา Logout ทุกครั้งหลักงจากเลิกใช้งาน
- อายุการใช้งาน นับจากลงทะเบียนหรือเติมเครดิต
- ข้อมูลเพิ่มเติม www.3bbwifi.com หรือ 3BB WiFi Call Center 1530
- สงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี