ข่าวสารและสิทธิพิเศษ

U top up มอบรางวัลแด่ ปณ. ที่มียอดขายดีเด่น ประจำเดือน กันยายน 2558เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา คุณพงษกร เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ท็อปอัพฟอร์ยู จำกัด เป็นผู้แทนมอบรางวัลให้กับ ปณ. ที่มียอดขายดีเด่น ประจำเดือนกันยายน 2558 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1. ปณ.ท่าสองยาง
2. ปณ.นายูง
3. ปณ.พล
4. ปณ.พระประแดง

โดยคุณสมร เทิดธรรมพิบูล รักษาการในต่ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้เกียรติ เป็นผู้รับมอบรางวัล


Update : 02/04/2015