เกี่ยวกับเรา
บริษัท ท็อป อัพ ฟอร์ ยู จำกัด เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินงานภายใต้การบริหารและดูแลนโยบายหลักจากบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมด้วยทีมงานที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญในธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี โดยมุ่งหวังที่จะใช้ประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาธุรกิจต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขัน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของประเทศ

บริษัท ท็อป อัพ ฟอร์ ยู จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการเติมเงินสินค้าและบริการประเภท Prepaid Product ในรูปแบบ Electronic PIN โดยได้พัฒนาระบบสำหรับการบริหารและจำหน่ายรหัสเติมเงิน ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มในการใช้บริการสินค้าและบริการแบบ Prepaid สูงขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ สำหรับให้บริการลูกค้า